Audyty energetyczne

Oszczędność energii to ogromne wyzwanie, przed którym stoi cały świat. Kurczące się zasoby paliw, rosnące ceny energii, zanieczyszczenie środowiska wymuszają szukanie rozwiązań zmierzających do ograniczenia zużycia energii i pozyskiwania jej ze źródeł alternatywnych.

Uruchamiane są różne programy pomocowe. Przeprowadzenie audytu energetycznego lub remontowego jest warunkiem koniecznym do uzyskania premii termomodernizacyjnej lub remontowej. Audyt taki musi być dołączony do wniosku o przyznanie premii składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym. Premie te można uzyskać na podstawie przepisów zawartych w ustawie szczegółowej z dnia 18.12.2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459 z dn. 21.11.2008).

Audyt to opracowanie określające zakres przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego. Wskazuje rozwiązania optymalne, z punktu widzenia zestawienia kosztów realizacji przedsięwzięcia z oszczędnością energii i potrzeb remontowych. Stanowi jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

Czas oraz koszt wykonania audytu energetycznego

uzależniony jest od wielu czynników. Wielkości i stopnia skomplikowania bryły budynku, stanu posiadanej dokumentacji, zakresu termomodernizacji. Czas wykonania może wynosić 1-4 tygodni. Każdorazowo po dokonaniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z dokumentacją możemy przedstawić konkretną ofertę określającą koszt i czas wykonania takiego opracowania.

Korzyści wynikające z przeprowadzenia audytu:

 • dla właściciela budynku – jako podstawa decyzji o podjęciu termomodernizacji lub remontu
 • dla banku udzielającego kredytu – jako dowód, że inwestycja jest efektywna ekonomicznie, a więc nie budzi obaw co do zdolności kredytobiorcy do spłaty kredytu
 • dla Banku Gospodarstwa Krajowego – jako podstawa do przyznania premii termomodernizacyjnej, czyli umorzenia części kredytu
 • dla projektanta – jako założenia do projektu.

Korzyści jakie można uzyskać dzięki realizacji inwestycji zgodnie z wytycznymi zawartymi w audycie:

 • możliwość realizacji inwestycji nawet w przypadku braku środków – wkład własny nie jest wymagany przepisami ustawy, ale może być zadeklarowany przez kredytobiorcę, przy czym bank nie wymaga zabezpieczeń hipotecznych kredytu.
 • możliwość dostosowania raty miesięcznej do możliwości finansowych Inwestora – okres kredytowania od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia wniesienia ostatniej raty spłaty może wynosić nawet 20 lat.
 • niższe koszty eksploatacji budynku,
 • podwyższenie jakości charakterystyki energetycznej nieruchomości
  większą wartość rynkową całej nieruchomości, a także pojedynczego mieszkania, odkrycie kosztów rachunku w domu jednorodzinnym
 • większy komfort zamieszkania
 • poprawę estetyki miejsca zamieszkania.

Opracowując audyt energetyczny dla swojej nieruchomości dowiesz się jakie osiągniesz oszczędności na ogrzewaniu Twojego domu i ciepłej wodzie, jakie przedsięwzięcia opłaca się wprowadzić, aby podnieść standard energetyczny, ile musisz zainwestować i jak szybko ta inwestycja zacznie przynosić zyski, jaki udział w wydatkach na remont Twojego domu zapewnia skorzystanie z kredytu preferencyjnego i premii termomodernizacyjnej lub remontowej.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s