Jak czytać cennik dostawcy energii elektrycznej

Jak czytać cennik?

Fakt, że czytasz ten artykuł, oznacza to, że kiedykolwiek próbowałeś rozszyfrować cennik dostawców energii elektrycznej. Płacisz duże sumy za energię elektryczną i chcesz oszczędzić? Albo po prostu z ciekawości, chciałeś sprawdzić, za co i ile płacisz, ale jesteś zagubiony w liczbach i symbolach.

Operator Sytemu Dystrybucyjnego – OSD

Po pierwsze ważny jest wybór odpowiedniego obszaru dystrybucji, na terenie działania jednego dostawcy może obowiązywać kilka cenników, mówimy tu tzw. taryfie cenowej. Wyczytasz w niej poza cenami także standardy jakości, szybkość dystrybucji, info na temat płatności regulowanych, wskaźniki jakości energii elektrycznej, wzory wyliczeń.

Zrozum każdą pozycję, taryfa to akt, który porusza wiele kwestii.Jak obliczyć roczny koszt energii elektrycznej – praktyczny przykład. Cennik dostaw energii elektrycznej nie zawsze są jasne i łatwe do odczytania, chociaż w taryfy poszczególnych dostawców nie różnią się jeśli chodzi o układ treści Na przykładzie modelu listy cenowej (jednego z czołowych dostawców) przeanalizujemy jak przebiega naliczanie płatności za energię.

taryfa

Definicje Szybkość dystrybucji

Pierwsza kolumna określa grupę taryfową, jest to kategoria, która wskazuje na profil zużycie energii albo w domu albo w firmie, określa ona odbiorców. W przypadku korzystania z energii elektrycznej tylko do zasilania urządzeń  typu pralka, zmywarka, lodówka, TV.lub ogrzewania wody i pozyskania ciepła, większość gospodarstw domowych korzysta z jednolitej stawka podstawowej G11 albo G12. Wybierz w kolumnie odpowiednią taryfę.

Ważne – PRZECZYTAJ, jak JEST RÓŻNICA MIĘDZY dystrybucją ENERGII ELEKTRYCZNEJ a sprzedażą.

Regulowane płatności za energię elektryczną

Każda kolejna kolumna określa rodzaj opłaty, wyróżniamy płatności za energię elektryczną, podzielone na kategorie, dotyczące konkretnych usług dystrybucji jak i tych prowadzonych na rzecz innych podmiotów .

Pierwsza jest stawka jakościowa, która przewiduje miesięczną opłatę za dostarczanie/zarezerwowanej określonej mocy. Zgodnie z różnymi kategoriami wyłączników. Chodzi tu o otrzymywanie mocy odpowiedniej do urządzeń jakie funkcjonują w gospodarstwie domowym aby uniknąć przerywania przepływu. Wartość wyłącznika (mocy) można  znaleźć na fakturze. Płatność pobierana jest za każdą pobraną MWh.

Składnik zmienny stawki sieciowej

Opłatę jakościową i składnik zmienny,  znajdują się w tej samej kategorii, są także ustalone  za 1 MWh transportu energii elektrycznej do domu. W przypadku składnika zmiennego stawki sieciowej wyszczególnimy kilka stawek. Naliczane są w zależności trwania konkretnej pory dnia, (strefy). Uzyskana suma pieniędzy ma rekompensować straty energii, jak wiadomo dystrybutor wysyłając do odbiorcy 1 MWh traci nawet 20 proc.

Składnik stały  stawki sieciowej

Ta  kolumna określa cenę miesięczną energii elektrycznej pobranej.  Cena  nie musi być obliczona na podstawie szczegółowego miesięcznego / rocznego zużycia energii w domu, po prostu do rachunku co miesiąc doliczana jest pewna kwota. Takie rozliczenie jest dla dostawcy korzystne bowiem może on szacunkowo obliczyć ile otrzyma w zamian za rozwój i eksploatację sieci, bo t należy do jego obowiązków.

Opłata abonamentowa

Także naliczana co miesiąc, pobierana za utrzymanie zespołu doradczego, pracowników zakładów energetycznych i szeroko rozumianą obsługę klienta.

Składnik opłaty przejściowej

Jak widać,  rozróżnia się kilka stawek, w zależności od przekroczenia poboru pewnej ilości kilowatogodzin.  Opłata ma ulec zwiększeniu i dla wszystkich odbiorców taryfy G wynosić ponad 12 złotych.

Jak obliczyć opłaty dystrybucyjne

W przykładzie podajemy średnią roczną konsumpcję gospodarstwa domowego 3.000 kWh = 3 MWh, moc 3×20, cenę bez VAT, taryfę G11, przekroczenie 500 kWh, układ 3 fazowy, rachunki co miesięczne. Uwaga, jeśli chcenie np. obliczyć koszt taryfa 12w Tauron, to należy znać zużycie strefowe i weekendowe.

  • Stawka jakościowa – 0,0129 zł/kWh * 3.000 kWh = 38,7
  • Składnik zmienny stawki sieciowej –  0,1654 zł/kWh * 3.000 kWh = 496,2
  • Składnik stały  stawki sieciowej –  3,91 zł/mc * 12 = 46,92
  • Opłata abonamentowa – 2,40 zł/mc * 12 =28,8
  • Składnik opłaty przejściowej – 1 zł/mc  * 12 = 12
  • Płatność roczna za dystrybucję bez VAT = 622,62
  • + opłata za OZE pobierana od 2016 roku 2,51 zł/MWh tj. 0,00251 zł kWh * 3.000 = 7,53
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s