Jak czytać swój rachunek za prąd?

Jak czytać swój rachunek za prąd?

Płacisz za prąd, co dwa miesiące, ale oglądasz fakturę, ale nic z niej nie rozumiesz. Otóż rachunek za prąd jest jednym z najbardziej skomplikowanych dokumentów, z jakimi spotykasz się w obsłudze płatności. Szata graficzna faktury różni się w zależności od sprzedawcy, a jeśli przeprowadziliśmy zmianę sprzedawcy energii, faktury będą dwie. Jedna od sprzedawcy a druga od dystrybutora. Jeśli do czynienia mamy z dwoma fakturami, to rachunek za obrót będzie wykazywał następujące pozycje.

Opłaty za dystrybucje, – czyli takie, które trafiają do lokalnego dystrybutora, opłaty pobierane są za dostarczanie do naszego domu energii elektrycznej.

Opłata za obrót – opłata zaliczona do opłat zmiennych, czyli takich, których stawka uzależniona jest od pobory. Im więcej prądu zużyjemy, tym więcej przyjdzie nam zapłacić. Wyróżnia się trzy stawki w obrębie tej opłaty, więcej zapłacą ci, którzy pobierają więcej kilowatogodzin i zakwalifikowali się do odpowiedniej grupy cenowej.

Opłata jakościowa – Jest zależna również od zużytej energii, stawka jest  góry ustalona przez dystrybutora. Opłata ma rekompensować zmiany w systemie elektroenergetycznym, ponieważ zużycie nie jest stałe tj. spada w porze nocnej i rośnie w ciągu dnia. Czasem, w zależności od zapotrzebowania, pobór energii gwałtownie rośnie, a elektrownie nie mają możliwości w krótkim czasie zwiększać lub zmniejszać produkcji. W związku z tym płacimy za to, aby energii elektrycznej nie zabrakło, a i z tym bywa różnie.

Opłata sieciowa (inne nazwy: opłata dystrybucyjna zmienna, opłata przesyłowa zmienna).  Są to koszty związane z sieciami przesyłowymi, które dostarczają prąd z elektrowni. Płacimy za wszystkie słupy, linie, energetyczne, stacje transformatorowe średniego oraz wysokiego napięcia. Całość nazywa się siecią elektroenergetyczną czy infrastrukturą. Modernizacja, koszty utrzymania czy fakt, że podczas przesyłu za prąd ucieka w powietrze. Warto zauważyć, że nierzadko opłata ta jest bardzo wysoka i stanowi nawet jedną czwartą rachunku za prąd.

Opłata przejściowa – to istne wynagrodzenie dla dystrybutora, płacimy za to, że mamy dostęp. Stała opłata, ale po części jest zależna od rocznego zużycia energii (gospodarstwa domowe) lub od wielkości mocy umownej (firmy). Opłata ta została wprowadzona ustawą z dn. 29 czerwca 2007r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców z związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej. Opłatę przejściową można wobec tego tym nazywać zadośćuczynieniem dla wytwórców energii elektrycznych, którzy nieoczekiwanie stracili klienta. Miała być naliczana do 2026 roku, ale rządz nie chce z niej rezygnować, tylko ją podwyższyć

Opłata stała za przesył (opłata dystrybucyjna stała) – ustalana w stawce stałej, płacimy za przesył, tak jak mówi nam sama nazwa tej opłaty. Stawka naliczana jest od liczby faz, albo wielkości zapotrzebowania na moc ustaloną przed zawarciem umowy. Opłata ta odnosi się do kosztów, które związane są z eksploatacją sieci elektroenergetycznej oraz układów pomiarowych. Ponadto płacimy tu także za utrzymanie interwencyjnych załóg.

Opłata abonamentowa/handlowa – Odbiorca płaci za obsługę swojej umowy, za to, że trzyma rachunek, może skorzystać z infolinii czy biura obsługi. W ten koszt dodatkowo wlicza się odczytania licznika i jego kontrolę.

„Ukryte” opłaty na rachunku za prąd

Na rachunku znajdziemy także inne „ukryte opłaty”. Jedną z nich jest  VAT oraz akcyza, która naliczana jest od sprzedanej energii. Dla taryf firmowych czasem naliczany jest też koszt certyfikatów, chociaż zwykle koszt ten podawany jest w cenie za MWh.

opłata za obrót – czyli rzeczywiste zużycie prądu (płacone sprzedawcy), ta pozycja oraz opłaty ukryte znajdą się na fakturze sprzedażowej. Wysokość opłaty to wynik mnożenia ceny kWh i ilości pobranych kilowatogodzin.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s