Czy w domu potrzeby jest WZMACNIACZ SYGNAŁÓW ELEKTRYCZNYCH?

Czym jest wzmacniacz to układ elektr., najczęściej elektron., służący do wzmacniania sygnałów elektrycznych. Układ taki, najogólniej biorąc, zawiera: element czynny (tranzystor, tyrystor, lampa elektronowa), sterujący w sposób ciągły i jednoznaczny przepływem energii (wielokrotnie większej od energii wzmacnianego sygnału), dostarczanej ze źródła zasilania do obciążenia; obwód wejściowy (wejście), do którego doprowadza się energię sterującą ze źródła wzmacnianego sygnału; obwód wyjściowy (wyjście), do którego dołącza się obciążenie (odbiornik wzmacnianego sygnału).

Continue reading “Czy w domu potrzeby jest WZMACNIACZ SYGNAŁÓW ELEKTRYCZNYCH?”