zmiany sprzedawcy energii

Zmiana sprzedawcy energii w twoim domu

Pomimo częściowego uwolnienia rynku odbiorcy niechętnie przystępują do zmiany sprzedawcy energii. Media „Rzeczpospolitą” na czele, Prezes URE a przede wszystkim sprzedawcy energii szukają przyczyn spadkowej tendencji, która na tym rynku twa już od ubiegłego roku. Od stycznia 2016 nieco, ponad 15 tys. odbiorców, podczas gdy np. w analogicznym okresie roku ubiegłego na zmianę zdecydowało się ok. 21 odbiorców, jak podaje “Rz”.

Brak atrakcyjnych ofert

Głównym powodem braku zmian jest brak oferty. Odbiorcy porównują, ale brak widocznych oszczędności skutkuje jedynie porzuceniem pomysłu o zmianie. Utrzymanie cen energii za kWh i państwowa regulacja sprawia, że poza prądem sprzedawcy zabiegają o klienta głównie dodatkowymi usługami. Brak wyraźnej potrzeby na inny produkt nie jest marnym impulsem do zmian.

Nagonka

Więksi sprzedawcy przy podziale rynku nie utracili klientów, to zmiana sprzedawcy umożliwiająca migrację przyczyniła się do utraty klientów a przy tym i przychodów. Niby ucieczka kilku pojedynczych odbiorców taryf domowych to niewielkie straty, bo jak podkreślają sprzedawcy na cenach energii nie ma dużych marż to koszty bilansowania zakupionej wcześniej ilości energii są wysokie. Dlatego pojawiają się reklamy dużych kapitałowców, artykuły, które zniechęcają do zmiany uwypuklające jedynie wady procesu czy niecne praktyki małych sprzedawców. Sprzedawcy z urzędu, wielkie spółki sprzedażowe będące dystrybutorami także przejęły niecne praktyki aby zatrzymać przy sobie klienta.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s