Hydro Technologia,  cena kwh energii elektrycznej

Hydro Technologia,  używaj  wody do produkcji energii elektrycznej

Małe systemy hydro  (hydroelektrownie) zwane również systemami wodnymi, mogą wytworzyć wystarczającą ilość energii elektrycznej dla oświetlenia i zaopatrzenia w prąd urządzenia elektryczne  w każdym przeciętnym domu.

Korzyści z systemów wodnych

Obniżyć rachunki za energię elektryczną. Systemu hydro może pracować przez 24 godziny na dobę, często generuje całą energię, jaka potrzebna jest w domu. Obecnie nie ma dopłat, aby móc skorzystać z mikroelektrownie tego typu. Jednak ustawa o oze daje możliwość, aby wygenerowana energia elektryczna, a także je wszelkie nadwyżki energii elektrycznej można było sprzedać z powrotem do sieci.

Tanie ogrzewanie i ciepła woda

System hydro może generować więcej energii niż potrzeba do oświetlenia domu i zasilania urządzeń elektrycznych – dzięki czemu można wykorzystać nadwyżkę do ogrzewania domu i mieć własne źródło gorącej wody.

Tańsza opcja dla domów bez dostępu do sieci

Instalacja systemu hydro jest kosztowna, ale w wielu nie jest to koszt stały, bowiem wszystko zależy jak daleko nasz dom jest od źródła wody. Duża rzeka może być źródłem energii nawet dla niewielkiego miasteczka, a cena 1 kwh będzie niewielka, w porównaniu z energią pozyskiwaną w sposób konwencjonalny.

Jak wykonać pracę systemów wodnych?

Wszystkie strumienie i rzeki płyną w dół. Zanim woda spływa w dół, ma energię potencjalną, wszystko ze względu na jego wysokość. Systemy zasilania Hydro przekształca tę energię potencjalną na energię kinetyczną w turbinie, która napędza generator do produkcji energii elektrycznej. Im większa jest wysokość i więcej wody przepływa przez turbinę, tym więcej energii może być generowane. Dlatego obecność rzeki jest niezbędna

Ilość energii elektrycznej, jaką system faktycznie generuje zależy od tego jak efektywnie generator przekształca moc przenoszenia wody w energię elektryczną, czyli od jego parametrów.

Czy elektrownie wodne są dla mnie?
Czy elektrownie wodne są dla mnie?

Elektrownia wodna jest wymaga konkretnej lokalizacji. Większość domów nie mają dostępu do odpowiedniego zasobu, nawet, jeśli mają one źródło wody w pobliżu. Oceniając potencjał dla hydro elektrowni to zadanie dla profesjonalnej ekipy. Jeśli uważasz, że masz odpowiednie miejsce następnym krokiem jest kontakt z certyfikowanym instalatorem, którzy mogą ocenić to miejsce.

  • Miejsc odpowiednie do wytwarzania energii elektrycznej, rzeka musi mieć połączenia.
  • Przepływ – ile wody płynie w dół rzeki na sekundę,
  • Wysokość – różnica w wysokości na różnych odcinkach,

Ważne jest również, aby rozważyć, co dzieje się w rzece w okresie letnim. Minimalny przepływ w okresach suchych jest zazwyczaj decydującym czynnikiem, bez względu na to, jak imponujące jest koryto rzeki, może ona być przyczyną powodzi albo nadmiernie wysychać latem. Wówczas tak lokalizacja jest nietrafiona.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s