Czy odbiorcom energii należą się bonifikaty?

Odbiorcom energii należą się bonifikaty za przerwy w dostawach energii, jednak niewielu o tym wie. Rekompensatę otrzymamy także za inne naruszenia takie jak niedotrzymywanie standardów jakościowych energii elektrycznej.

Continue reading “Czy odbiorcom energii należą się bonifikaty?”

Advertisements

Zmiana sprzedawcy energii w twoim domu

Pomimo częściowego uwolnienia rynku odbiorcy niechętnie przystępują do zmiany sprzedawcy energii. Media „Rzeczpospolitą” na czele, Prezes URE a przede wszystkim sprzedawcy energii szukają przyczyn spadkowej tendencji, która na tym rynku twa już od ubiegłego roku. Od stycznia 2016 nieco, ponad 15 tys. odbiorców, podczas gdy np. w analogicznym okresie roku ubiegłego na zmianę zdecydowało się ok. 21 odbiorców, jak podaje “Rz”.

Continue reading “Zmiana sprzedawcy energii w twoim domu”