cena kWh

Odnawialne źródła energii w twoim domu

Według najnowszych danych udostępnionych przez Instytut Ochrony Środowiska i innych agencji zajmujących się rynkiem energii, zakłady wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych wyniesie wynosi nie cały 10 procent.  Najbardziej efektywnym źródłem obecnie jest zespół systemów fotowoltaicznych, nieznaczny odsetek energii na rynku wytworzona jest z siły wodnej, wiatrowej, geotermalnej i biomasy.

W ostatnich 5 latach wzrost nowych elektrowni zasilanych źródłami odnawialnymi wzrosła. Do tego wzrostu przyczyniły się dopłaty i kredyty państwowe, wówczas beneficjenci pomocy mogli otrzymać środki na instalacje fotowoltaiczne, rynek solarny będzie się rozwijał, kiedy wypłacone zostaną pierwsze pieniądze dla domowych producentów energii w regulowanej cenie kWh.

Odnawialne źródła energii, moc zainstalowana

Według najnowszych oficjalnych danych, wynik pomiarów punktowych na dzień 31 grudnia 2012 roku mocy zainstalowanej wszystkich solarnych źródeł energii była równa 47,345 MW. W ciągu ostatnich dwóch lat, wzrost mocy efektywnej brutto, wzrósł o około 17.000 MW,  zyskując tym samym 35% udział w odnawialnych źródłach. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba instalacji PV tak gwałtownie rosła, że trudno zliczyć pojedyncze, prywatne inwestycje.

Odnawialne źródła energii, przykładem klasyfikacji

Fotowoltaika: Instalacja jest zdolna do pozyskiwania energii elektrycznej, wykorzystując światło słoneczne, zawierające zespoły lub moduły fotowoltaiczne są zamocowane do konstrukcji nośnej, a przez falownik, urządzeń elektronicznych, który zajmuje się konwersją prądu stałego na prąd zmienny.

Biomasa: Odpowiednie systemy spalania pozwalają na zastosowanie biomasy, by uzyskane ciepło zamienione zostały w energię elektryczną.  Z kolei biomasa rekomendowane jest przez organizacje dbające o ochronę środowiska, gdyż w całości ulega biodegradacji, nie pozostawia odpadów i pozostałości pochodzenia biologicznego. Jest otrzymywana z procesów z rolnictwa, leśnictwa, przemysłów pokrewnych, przemysłowych i odpadów komunalnych. Dzięki ich użyciu, emituje do atmosfery – wewnątrz działaniu spalania – mniejszą ilość dwutlenku węgla, niż spalanie węgla.

Wiatr: Moc, która może przekształcić się w energię elektryczną, produkcji energii elektrycznej dla poszczególnych użytkowników lub grup użytkowników podłączonych do sieci elektrycznej przy niskim napięciu lub odłączony od zasilania elektrycznego. Elektrownia wiatrowa jest zwykle tworzone przez zespół turbin wiatrowych o średniej lub dużej wielkości, rozmieszczone na powierzchni i połączone między sobą za pomocą podziemnej prowadzeniem liny.

Energia wodna to złożony system, którego celem jest przekształcenie energii hydraulicznej w energię elektryczną. Składa się z szeregu robót (hydraulicznych, maszyn, urządzeń i budynków, itp), usytuowane jeden za drugim i połączonych z maszynami, które mogą produkować energię elektryczną z ruchem masy wody.

Energia geotermalna: To korzystanie z ciepła obecnego w głębszych warstwach skorupy ziemskiej, generowanych przez naturalnego rozpadu promieniotwórczych pierwiastków znajdujących się w glebie (uranu, potasu). Z powyższego wynika, że instalacja energii geotermalnej występuje tylko wtedy, gdy gradient temperatury jest większy niż średnia, ze względu na bliskość przepływającej masy magmowe lub już zestaleniu procesu chłodzenia.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s