licznik energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej – urządzenia pomiarowe

Urządzenia rozliczeniowo-pomiarowe to własność dystrybutorów, którzy poruszają się w tak zwanym obszarze regulowanym. Raz na 15 lat zarządca sieci dokonuje legalizacji urządzenia, a nawet jego wymiany na urządzenie typu smart, a wszystko po to by pomiar przesyłany do dostawcy energii elektrycznej powstał oparciu o rzeczywiste zużycie odbiorcy.

Przez większą część roku, klient jest fakturowany na podstawie oszacowanego zużycia jakie miał w poprzednich latach. Taki szacunek, który koryguje różnicę pomiędzy oszacowaniem i rzeczywistym zużyciem ubiegłego roku regulowany jest przez ustawę. Aby być rozliczanym na podstawie rzeczywistego zużycia energii przez cały rok, klient musi wyposażony być w specjalne urządzenie.

Poszczególne typy liczników

elektromechaniczne czy konwencjonalne

Są to liczydła starego typu. Są one znane przez zmieniający się zapis proporcjonalnie do pobranej energii. Licznik energii elektrycznej  wyposażony jest w liczydło jeśli wykona ono 750 obrotów to pobrany został kilowat w tym też czasie naliczony zostanie przez przesunięcie się mechanizmu wskazującego zużycie.

Licznik energii elektrycznej
Licznik energii elektrycznej

liczniki elektroniczne

System liczenia odbywa się elektronicznie. Operacja odbywa się za pomocą zaworu trójdrogowego. Napięcie mierzonej jest proporcjonalnie do intensywności zużycia prądu. Na wyświetlaczu LCD (cyfrowy) ukazuje się zużycie. Liczniki te są bardziej wrażliwe na przepięci, zwłaszcza piorunów.

Licznik smart
Licznik smart

liczniki modułowe

Modułowe liczniki energii elektrycznej posiadają elektroniczny system pomiarowy. Mają one tę zaletę, że są łatwe w montażu, ponieważ są one zamontowane na szynie DIN. Wyświetlacz może być mechaniczny lub LCD (cyfrowy).

Liczniki Centralny

Rejestrator nowej generacji, zazwyczaj daje więcej informacji niż prosty miernik elektryczny. Możemy poznać napięcie prądu, ale również mierzyć inne jego parametry. Ma często pamięć do przechowywania wielu danych. Posiada również wyjścia RS232, RS485, Ethernet, które pozwalają mu komunikować się na zewnętrznym światem  i przesyłać dane.

Licznik zużycia energii pobieranej przez sprzęt

Elektryczne urządzenie służące do pomiaru energii przez dane urządzenie. Kiedy jest znajduje się pomiędzy gniazdkiem a wtyczką urządzenia. Miernik jest w stanie podać dokładną wartość poboru energii przez całą pracę urządzenia.

Poszczególne typy wyświetlaczy

wyświetlacz mechaniczny

Wyświetlacz mechaniczna jest najstarszym z wyświetlaczami, ale ma tę zaletę, że może być  odczytywany nawet podczas przerwy w dostawie prądu. Ponadto, w przypadku uszkodzenia lub wandalizmu, ostatnia wartość pozostaje, co sprawia, że odczyt i prawidłowe zafakturowanie jest zawsze możliwe.

Wyświetlacz LCD (Digital)

Ma tę zaletę, że po zaprogramowaniu może wyświetlać różne informacje, np. ceny za kilowatogodzinę, zużycie watów, napięcie, datę i godzinę, taryfę tańsze strefy, błąd.

Rozliczeniowy energii elektrycznej

Licznik, który odmierza energię po jego doładowaniu, może być używany tylko na wniosek odbiorcy albo kiedy ten zostanie uznany za odbiorcę wrażliwego. Zapewnia to swobodę, korzystamy z energii wtedy kiedy jest nam potrzebna. Kody doładowujące można nabyć przez Internet, w autoryzowanych sieciach. Dwudziesto cyfrowy kod należy za procą klawiatury licznika dokładnie wpisać, po autoryzacji można korzystać z elektryczności.

Licznik pre paid
Licznik pre paid
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s