Odnawialne źródła energii w twoim domu

Według najnowszych danych udostępnionych przez Instytut Ochrony Środowiska i innych agencji zajmujących się rynkiem energii, zakłady wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych wyniesie wynosi nie cały 10 procent.  Najbardziej efektywnym źródłem obecnie jest zespół systemów fotowoltaicznych, nieznaczny odsetek energii na rynku wytworzona jest z siły wodnej, wiatrowej, geotermalnej i biomasy.

Continue reading “Odnawialne źródła energii w twoim domu”

Advertisements

Wydajność linii przesyłowych

Linie przesyłowe są klasyfikowane do jednego z trzech typów

1) Linia Krótka – długość linii wynosi 80 km.

2) Średnia – długość linii wynosi od 80 km do 160 km.

3) Linia Długi Transmisyjna – długość linii jest większa niż 160 km.

Continue reading “Wydajność linii przesyłowych”

Pomiar energii elektrycznej – urządzenia pomiarowe

Urządzenia rozliczeniowo-pomiarowe to własność dystrybutorów, którzy poruszają się w tak zwanym obszarze regulowanym. Raz na 15 lat zarządca sieci dokonuje legalizacji urządzenia, a nawet jego wymiany na urządzenie typu smart, a wszystko po to by pomiar przesyłany do dostawcy energii elektrycznej powstał oparciu o rzeczywiste zużycie odbiorcy.

Continue reading “Pomiar energii elektrycznej – urządzenia pomiarowe”