Jak czytać swój rachunek za energię elektryczną?

Faktura za energię elektryczną otrzymujesz co miesiąc dwa. Dokładnie przeglądasz co przysłał ci zakład energetyczny, a mimo to napotykasz pełno nieznanych Ci zwrotów.  O co chodzi, jak masz połapać się w płatnościach? Komu i za co płacisz.

Rachunek za prąd to dokument określony przez ustaw prawo energetyczne. Wielość pozycji jakie się na nim znajdują odzwierciedla ilość usług jaka pojawia się przy obsłudze rachunku za prąd.

Dwie części rachunku za prąd

Pierwszymi są opłaty  za obrót – w tej części naliczane są opłaty za rzeczywiste zużycie prądu. Ta cześć rachunku płacona jest sprzedawcy.

Druga cześć, często wyszczególniona trafia do dystrybutora, nazwanego przez ustawę operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) – czyli  opłaty związane z dostarczaniem do naszego domu energii elektrycznej (płacone dystrybutorowi).

Opłaty za energię elektryczną

Wśród opłat obrót, po za faktycznym zużyciem energii tym więcej przyjdzie nam zapłacić. Na wysokość tej opłaty wpływa ilość pobranych kilowatogodzin. Oczywiście wszystko zależy też od taryfy energetycznej jaką mamy jak i oferty sprzedawcy, który może określać inne opłaty.

Opłaty dla dystrybutora

Opłata jakościowa, jest co prawda zależna również od zużytej energii. Pieniądze pobierane z tego tytułu mają równoważyć koszty związane z równowagą w systemie elektroenergetycznym. Wszystko dlatego, że zużycie prądu nie jest stałe. Zwykle jest tak, że spada w nocy i rośnie w ciągu dnia. Dystrybutorzy robią wszystko od proponowania taryf, po naprawę systemu, aby równoważyć zużycie.

Kolejna opłata sieciowa inaczej nazywana opłatą dystrybucyjną zmienną, opłatą przesyłową zmienną, w zależności od przynależności do firmy sprzedażowej. Ma ona rekompensować wszelkie koszty  związane z sieciami przesyłowymi, jakie transportują prąd z elektrowni. Ze względu na niesprawny stan techniczny, odbiorcy, płacą też za prąd, który do nich nie dociera a ucieka w powietrze.

Opłaty te pobierane są za różne usługi, a ich wysokość naliczana z gonie z wielkością zużycia.  Są też takie opłaty, które ponosi się miesięcznie, tylko za to, że dostawca ma możliwość dostarczania nam energii, bez względu czy ją użytkujemy. O opłatach dystrybucyjnych więcej w następny poradniku.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s