Wypowiedzenie umowy na sprzedaż energii

Konsumenci, nie tylko energetyczni mogą wystąpić z wypowiedzeniem umowy. Oczywiście, takie wypowiedzenie ma konsekwencje prawne w postaci przerwania usługi, w przypadku wypowiedzenie uowy sprzedaży energii elektrycznej wypowiedzenie ma chronić odbiorcę od wysokich cen.

Zakup energii elektrycznej

Z pojęciem prądu, jako towaru mamy do czynienia od niedawna, uwagę a to zaczęli zwracać sprzedawcy energii, którzy chcą przyciągnąć do siebie odbiorców. Skoro energia wszędzie jest taka sama, nie ma podziału na to czy prąd zasilający nasze urządzenia będzie pochodził z odnawialnych źródeł czy z elektrowni konwencjonalnej, energia trafia od wytwórców do sieci elektroenergetycznej, więc nie można sprawdzić, z czego została wyprodukowana ta, która trafia do nas.

Umowa na sprzedaż energii

Czas trwania  i rodzaj umowy zwykle jest uzależniony od uzgodnień pomiędzy sprzedawcą a odbiorcą. Co jeśli odbiorca po dogłębnym sprawdzeniu dojdzie do wniosku, że podpisana umowa jest dla niego nie korzystna? Nowa umowa na sprzedaż energii wchodzi w życie następnego dnia, po zakończeniu poprzedniej umowy, ma to zapewnić ciągłość dostaw i sprzedaży energii. Umowa, jest postrzegana jako podstawa do egzekucji praw i obowiązków, sprzedawca deklaruje się na sprzedaż energii a odbiorca, że będzie za nią uiszczał stosowne opłaty. Rachunek za energię, składa się z części sprzedażowej i dystrybucyjnej, ten drugi składnik po zmianie sprzedawcy nie ulega zmianie, pojawia się tylko na odrębnej fakturze. Co jednak, jeśli odbiorca jest niezadowolony ze swojego sprzedawcy?

Wypowiedzenie umowy

Nie ma dokładnych przepisów, które regulują kwestię okresu wypowiedzenia. Każda umowa sprzedażowa może zawierać inne regulacje. Przyjmuje się, że minimalnym okresem wypowiedzenia jest termin 30 dni, jednak sprzedawcy energii niechętnie „oddają” swoich klientów, dlatego przy okazji wysyłania faktury, przesyłają też nowy regulamin i nowe warunki umowne, w których to zmieniają okres wypowiedzenia na półroczny. Możliwość wypowiedzenia  umowy tylko w określonym czasie w roku? Okazuje się, że nowoczesne oferty zawierają paragraf, który to sprawia, że umowa niewypowiedziana np. na trzy miesiące przed końcem roku, przechodzi a kolejny rok.

Wypowiedzenie obecnej umowy sprzedażowej zawsze poprzedza proces zmiany sprzedawcy. Zajmuje się tym nowy sprzedawca energii, ale odbiorca może sam wypowiedzieć obecną umowę. Warto zrobić to pisemnie, w treści wskazać o jaką usługę chodzi, poszczególne elementy jakie powinny znaleźć się w wypowiedzeniu to zwykle dane adresowe numer klienta czy umie umowy. Wypowiedzenie nadesłane z zachowaniem wymaganego okresu, będzie skuteczne, to przesłane bez jego zachowania naraża odbiorcę na karę. O karach zwykle odbiorca informowany jest w regulaminie. Czy można wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia i narażania się na karę finansową? Prawo energetyczne, nie wskazuje zawiera łączy w sobie elementy prawa cywilnego, władztwa administracyjnego jak i prawa konsumenckiego. W związku z tym nie ma przeszkód, aby umowę rozwiązać na porozumieniem stron, jedna nie jest to takie proste, i wystąpić może jedynie w przypadku kiedy to sprzedawca zdeklarował się na sprzedaż energii ale z pewnych przyczyn nie będzie mógł tego obowiązku spełnić, wówczas albo sam ją wypowie, ale bez odszkodowania dla odbiorcy albo dojdzie do rozwiązania za porozumieniem. Porozumienie nie ma zastosowania kiedy odbiorca jest niezadowolony z usług sprzedawcy, wówczas może złożyć reklamację.

Odstąpienie od umowy

Nie można utożsamiać wypowiedzenia z odstąpieniem od umowy, ta instytucja stworzona została na potrzeby prawa konsumenckiego i ochrony konsumentów, nie tylko odbiorców energii. Odstąpić można jedynie od umowy zawartej na odległość, czyli tej podpisanej poza lokalem przedsiębiorcy. Uważać, więc należy na to gdzie zawierana była umowa, a dokładniej jakie miejsce jest podane na umowie. Na odstąpienie odbiorca ma 14 dni, pismo musi w tym okresie trafić do sprzedawcy. Zawarte w nim dane także muszą wskazywać dane odbiorcy, termin zawarcia umowy oraz podpis osoby uprawnionej. Uwaga, czasem podpisując jedną umowę deklarujemy się na korzystanie z wielu usług. Sprzedaż energii plus usługa ubezpieczenia to nie zawsze próba wyłudzenia, czasem , jeśli klient jest o tym poinformowany może być to pakiet bardzo atrakcyjny. Pamiętać jednak należy, że chociaż na jednej umowie zawieraliśmy dwie usługi, to wypowiedzenia muszą być osobne, zwłaszcza jeśli tę drugą usługę świadczy inny podmiot.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s