Kary i opłaty za energię elektryczną

Odbiorca musi płacić za każdy pobrany kWh energii, za te pobrane bez uprzednio podpisanej umowy także należy zapłacić. Warto, więc dowiedzieć się więcej jakie obciążenia mogą nas spotkać ze strony sprzedawcy  bądź dystrybutora.

Umowa sprzedaży

W treści umowy sprzedażowej zwykle znajduje się odesłanie do cennika, a nawet jeśli jest on ujęty w treści to poza stawką za kilowatogodzinę może zawierać inne opłaty. Tymi, które najczęściej występują są zwykle:

Opłata handlowa, pobierana co miesiąc a poczet bieżącej obsługi klienta. Holdingi sprzedażowe jaki i mniejsi sprzedawcy umieszczają opłatę handlową w swoich cennikach. Wysokość miesięcznej opłaty może przekroczyć nawet 10 złotych, dlatego należy zapoznać się z cennikiem zanim podpisze się umowę.

Opłata za wprowadzenie cennika, odbiorca zmieniający sprzedawcę energii nie może zostać obciążony kosztami jakie jego nowy sprzedawca poniósł za obsługę przeniesienia. Przygotowanie dokumentów, przesłanie jaki i praca osoby, która się tym zajmuje musi zostać wynagrodzona, dlatego została wprowadzona opłata cennikowa. Opłacana tylko raz, zaraz wcieleniu nowej oferty w życie.

Opłaty dystrybucyjne

Przed dokonaniem zmiany sprzedawcy energii niewiele osób zdawało sobie sprawę z tego, że na ich rachunku znajduje się nie tylko opłata za towar jaki dostają, ale też za przesył, czyli usługę transportu. Stawki opłat dystrybucyjnych są niższe od ceny kWh. Część z nich naliczana jest w systemie miesięcznym, a część w związku ze zużyciem. Wysokość stawek określana jest w taryfie, która zatwierdzana jest przez Urząd Regulacji Energetyki.

Z jakimi karami może spotkać się odbiorca?

Kary także można podzielić na te związane ze sprzedażą i dystrybucją. Sprzedawca obarczy odbiorcę karą jeśli ten nie zachowa wymaganego umową okresu ofertowania i wypowie umowę. Naliczanie kary przebiega w różny sposób, kara ma a celu wyrównać sprzedawcy stratę, za to, że zakupił dla tego klienta energię, a teraz będzie musiał przeznaczoną dla niego część przekazana rynek bilansowy, co nie zawsze się mu zwróci.

Kar dystrybucyjnych jest więcej. Odbiorca zwykle spotyka się z dwoma rodzajami. Jednak kara nazywana przekroczeniem poboru energii biernej bądź, opłatą za energię/moc bierną. Odbiorcy zasilający urządzeni silnikowe muszą liczyć się, z tym, że opłata ta może sięgać nawet jedną trzecią wysokości całego rachunku.  Kolejną karą jest przekroczenie ilości mocy zamówionej, moc określana jest zwykle przy przyłączeniu budynku do sieci. Określa się ją jako sumę wszystkich urządzeń, im więcej ich przybywa tym większe ryzyko przekroczenia mocy. Odrębną kwestią są kary za nielegalny pobór energii, za nie można spodziewać się nie tylko kary finansowej ale także kary pozbawienia wolności.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s