Produkcji energii w domu

Produkcja energii w domu jest możliwa zwłaszcza jeśli  dom na to pozwala, to czemu nie skorzystać? Dzięki inwestycji w systemy odnawialnych źródeł, zarówno z punktu widzenia oszczędności, jak i redukcji zanieczyszczeń. Tradycyjne źródła energii, takie jak ropa i gaz,  powodują poważne szkody dla środowiska i klimatu. W związku z tym konieczne jest  upowszechnienie źródeł odnawialnych.

W Europie, narodem, który wykorzystuje najwyższy procent energii odnawialnej jest Norwegia , tamtejsza energia w 95% pochodzi z OZE. Czysta energia jest niezbędna wówczas dom staje się samowystarczalny, i jest w stanie zaspokoić nasze potrzeby energetyczne. W niektórych domach można zainstalować urządzenie, które wytwarza energię generacji ze źródeł odnawialnych, domy te noszą nazwę domów ekologicznych.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s